Thursday , November 14 2019
Home / vietnam / More than 100 triệu đồng nhặt được

More than 100 triệu đồng nhặt được



Đại diện công an phường Bửu hoa cùng chị Tha (bìa trái) trao lại 100 triệu đồng cho bà Hi. Ảnh: Thái Hà

Đại diện công an phường Bửu hô cáng cháng thù (trái) trao lại 100 triệu đồng cho bà Hi. Ảnh: Thái Hà.

If you are interested, please visit the TB Biên Hô »(Đồng Nai) ngày 28/11, chị Thạch thi thấy hai phá nữ i i r r r r r r r r r r r r r. You can do this if you want to see it. "If this is not the case, you can not find the right thing to do," he said.

This is a list of the most popular ones (68 tuổi). Công an phường Bửu Hôi đi trôn trướng trướng trường bạn chại chại chại chại chại hước hướng bạn 100 "If you can not find the right thing, then you can do the same thing." Tha rhythm can also be called "tha", bà cho biết.

Theo công a phường, chị Tha là lao ãộng nghèo, làm thàn thưê. "There is nothing to do about it," he said.

Phước Tuấn


Source link