Thursday , June 8 2023

For example, the "gom" CTG, STB[ad_1]

There is a 23/1 of the first time that you do not have to do the trick. Theo đó, chỉ số Vn-Index đóng cửa tăng 1,63 đi (0,18%) len 908,18 đi; Hnx-Index is 0.14% (0,13%) len 102,67% of the Upcom-Index giảm nhẹ 0,17% xuống 53,77 μiống.

If this is the case, it will be more than 70 seconds.

Trên HoSE, it was 4,18 tricks, so this is the 23.21 tie. Trong đó, lực mua tập trung mạnh vào CTG (35,96 tỷ đồng) và STB (31,12 tỷ đồng), đây cũng là 2 cổ phiếu tăng mạnh trong phiên hôm nay.

Phiên 23/1: If you are not sure about the "gom" CTG, STB - Ảnh 1.

Trên HNX, you can get a call from 1,12 Trièu cổ phiếu, tương ứng giá trị 46,05 tỷ đồng.

Phiên 23/1: If you do not want to use the "gom" CTG, STB - Ảnh 2.

Trên Upcom, sau 6 phiên mua ròng liên tiếp, which is just a bang at the end of 1,74 tỷ đồng.

Phiên 23/1: If you want to do this, try the "gom" CTG, STB - Ảnh 3.

Long Nhật

Theo Trí thức trẻ

[ad_2]
Source link