Friday , November 15 2019
Home / thailand / เซ่น สื่อ ดิจิทัล อีก ราย! ประกาศ ปิด ตัว มัน นี่ ชา แน ล 1 ม. ปี หน้า

เซ่น สื่อ ดิจิทัล อีก ราย! ประกาศ ปิด ตัว มัน นี่ ชา แน ล 1 ม. ปี หน้าTo be honored 28th. บริษัท แฟ ม มิ ลี่ โน ฮา ว จำกัด เจ้าของ สถานี โทรทัศน์ มัน นี่ ชา แน ล ได้ ทำ หนังสือ ถึง ผู้ มี อุป การ คุณ โดย ระบุ ว่า จะ ยุติ การ ออกอากาศ ตั้งแต่ วัน ที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้น ไป เนื่องจาก การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี การ สื่อสาร ใน ปัจจุบัน ที่ เอื้อ ให้ ผู้ ลงทุน มี ช่อง ทาง รับ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ทุน ผ่าน สื่อ ดิจิทัล ที่ มี ความ หลากหลาย และ รวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัท จะ มี การ ดูแล คู่ ค้า และ ซัพพลาย เออ ์ ย ย ย ย ย ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ ์ บ บ บ บmatichon


Source link