Wednesday , November 13 2019
Home / thailand / รม ว. พ ณ. ลง พื้นที่ ดู จำนำ ยุ้ง ฉาง อุบล ฯ – innnews

รม ว. พ ณ. ลง พื้นที่ ดู จำนำ ยุ้ง ฉาง อุบล ฯ – innnews
นาย สนธิ รัตน์ สนธิ จิร วงศ์ รัฐมนตรี ว่า การ กระทรวง พาณิชย์ ลง พื้นที่ ตรวจ เยี่ยม มาตรการ ช่วยเหลือ เกษตรกร และ รักษา เสถียรภาพ ราคา ข้าว ตาม โครงการ ของ รัฐบาล ที่ อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี ตรวจ เยี่ยม ยุ้ง ฉาง เกษตรกร ที่ เข้า ร่วม โครงการ สินเชื่อ ชะลอ ขาย ที่ทำการ ธนาคาร เพื่อ การ เกษตรและสหกรณ์ การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ตรวจ สอบ ปริมาย และ คุณภาพ ข้าวเปลือก ใน ยุ้ง ให้ คุณ

พร้อม กัน นี้ จะ และ


Source link